Privacy

Privacy

Privacy statement CHM Multimedia Services

Beleid
Ons beleid is dat we niet meer persoonlijke gegevens vastleggen en bewaren dan strikt noodzakelijk.
Wij volstaan met het vast leggen van uw naam adres, telefoonnummer en email adres, nodig voor de onderlinge afstemming en facturering. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Een ander aspect van de privacy is het materiaal dat we van u hebben ontvangen om te digitaliseren.
Wij gaan hier zeer zorgvuldig mee om en bewaren altijd een print van uw adres gegevens samen met uw materiaal in een doos of box. Op deze print is ook vastgelegd hoe het materiaal is te herkennen.

Bewaartermijn
Na het ophalen van uw film- en/of fotomateriaal en de digitale versies daarvan wordt het gescande materiaal op mijn computers verwijderd, tenzij u aangeeft dat dit pas weg kan als u zelf de nodige back-ups heeft  gemaakt. Wij stellen op geen enkele wijze uw materiaal aan anderen ter beschikking, tenzij u zelf vooraf aangeeft wie kopieën dient te krijgen en onder welke voorwaarden.

Wettelijk zijn wij verplicht onze administratie 7 jaar te bewaren. Zo lang bewaren we dus ook uw adres gegevens, telefoonnummer en email adres.

De persoonsgegevens en het digitale film- en fotomateriaal worden in een beveiligde computer bewaard.
De back-up van de persoonsgegevens wordt op een beveiligde netwerkschijf bewaard.