Verwerkingsproces

Verwerkingsproces

Het verwerkingsproces

Aanleveren film en/of fotomateriaal.
U kunt het film/foto materiaal natuurlijk per aangetekende post (na overleg) opsturen, maar meestal brengt men dit persoonlijk. Uiteindelijk is het materiaal dat onvervangbaar is.
Na ontvangst wordt er een formulier aangemaakt met uw naam, adres, telefoonnummer en email adres een opsomming en beschrijving van het aangeleverde materiaal. Bij filmmateriaal wordt ook de duur geschat en op basis daarvan een zo nauwkeurig mogelijke schatting gegeven van de kosten. Bij foto materiaal wordt er ook een schatting gegeven van de kosten gebaseerd op een telling van het aantal foto’s/dia’s.
Als bij de verwerking blijkt dat de schattingen sterk afwijken wordt direct contact met u opgenomen.

Afleveren digitaal materiaal.
In de meeste gevallen wil men het digitale materiaal op een harddisk of usbstick hebben.
Dat kan gebeuren bij het ophalen, maar men kan ook bij aanleveren een harddisk of stick meeleveren. Zo nodig schaffen wij een disk of usbstick voor u aan.

Aanvullend is het ook mogelijk om digitaal materiaal uit te wisselen via een persoonlijke map op een Googledrive. U krijgt dan een link naar een persoonlijke map waarin het gereed product wordt geplaatst.

Betaling
Bij aflevering ontvangt u een factuur gebaseerd op de werkelijke duur van de gescande films respectievelijk het aantal verwerkte foto’s/dia’s. U kunt die factuur achteraf per bank voldoen.